Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνει κίνητρο. Είμαστε όλοι εκεί, και το μόνο που χρειάζεστε είναι μόνο μια θετική ώθηση. Ακολουθούν μερικά εμπνευσμένα αποσπάσματα για να σας ενθαρρύνουμε. Αυτές οι σοφές λέξεις από τους μεγάλους θετικούς στοχαστές θα σας δώσουν τη σωστή νοοτροπία για να αμφισβητήσετε τα προβλήματα που βρίσκονται μπροστά σας. Αφήστε τη σοφία αυτών των εισαγωγικών να σας παρακινήσει κάθε μέρα της εβδομάδας σας.Το απόφθεγμα της ημέρας

Dreams That Come True

'Μερικές φορές τα όνειρα που γίνονται πραγματικότητα είναι τα όνειρα που ποτέ δεν ήξερα ότι είχατε. '


 • Τα αποσπάσματα ενημερώνονται καθημερινά.
 • Επισκεφθείτε το σελίδα προσφορών για περισσότερα αποσπάσματα.
 • 200+ Εμπνευσμένα αποσπάσματα και εικόνες καλής κατάδυσης
 • 100 Αποσπάσματα επίτευξης και λέξεις
 • 170 Αποσπάσματα ευτυχίας
 • 50 Αποσπάσματα ονείρων και λέξεις
 • 20 αποσπάσματα για να εμπνεύσουν θετικούς συνήθειες
 • 50 Κίνητρα κινήτρων
 • 70 Προσφορές Ευκαιριών
 • Αποτελέσματα επιτυχίας και πώς να εμπνεύσετε επιτυχία στη ζωή σας
 • 80 Προσφορές ηγεσίας
 • Να έχεις μια υπέροχη μέρα!

Αρχεία ημερήσιων αποσπασμάτων

Quote of the Day – Distance doesn’t separate people… Silence does.

Η απόσταση δεν χωρίζει τους ανθρώπους ... Η σιωπή γίνεται.καλύτεροι άντρες αρώματα όλων των εποχών
Quote of the Day – Words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth.

Τα λόγια είναι σαν κλειδιά. Εάν τα επιλέξετε σωστά, μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε καρδιά και να κλείσουν κάθε στόμα.

Quote of the Day – Be a good person but don’t waste time to prove it.

Να είστε καλός άνθρωπος, αλλά μην χάνετε χρόνο για να το αποδείξετε.Quote of the Day – Worrying does not take away tomorrow’s troubles. It takes away today’s peace.

Η ανησυχία δεν αποκλείει τα προβλήματα του αύριο. Χρειάζεται η σημερινή ειρήνη.

Quote of the Day – 5 By 5 Rule: If it’s not gonna matter in 5 years, don’t spend more than 5 minutes being upset by it.

5 με 5 κανόνα: Εάν δεν έχει σημασία 5 χρόνια, μην ξοδεύετε περισσότερα από 5 λεπτά που είναι αναστατωμένοι από αυτό.Quote of the Day –

'Να είστε ο τύπος του ατόμου που θέλετε να συναντήσετε'.

Something Good In Every Day

«Κάθε μέρα μπορεί να μην είναι καλό ... αλλά υπάρχει κάτι καλό κάθε μέρα».

Keep Calm Because This Too Shall Pass

«Κάθε μέρα μπορεί να μην είναι καλό ... αλλά υπάρχει κάτι καλό κάθε μέρα».

Dreams That Come True

'Μερικές φορές τα όνειρα που γίνονται πραγματικότητα είναι τα όνειρα που ποτέ δεν ήξερα ότι είχατε.'

Quote of the Day –

'Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι.'

Future Self Will Thank You For

'Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι.'

Quote of the Day –

'Ονειρο. Πιστεύω. Κάνω. Επαναλαμβάνω.'

Quote of the Day –

'Αν κάνετε λάθη σημαίνει ότι είστε έξω εκεί κάνοντας κάτι.'

Quote of the Day: “Love the life you live. Live the life you love.” – Bob Marley

'Αγάπα τη ζωή που ζεις. Ζήσε τη ζωή που αγαπάς.' - Bob Marley

Quote of the Day: “I am in charge of how I feel and today I am choosing happiness.”

'Είμαι υπεύθυνος για το πώς νιώθω και σήμερα επιλέγω ευτυχία. '

καλύτερο ζευγάρι παπούτσια στον κόσμο
Quote of the Day: “Say yes more than no!”

'Πες ναι περισσότερο από όχι!'

Dream Big

Μεγάλο όνειρο

“Sometimes later becomes never. Do it now.”

'Μερικές φορές αργότερα δεν γίνεται ποτέ. Κάν 'το τώρα.'

Quote Of The Day:

«Προσπαθήστε να είστε ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου». - Μάγια Αγγέλου

Quote of the Day: Money Can

Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία

Quote of the Day: Life Is Like A Camera. Just Focus On What Is Important.

Η ζωή είναι σαν μια κάμερα. Απλά εστιάστε στο τι είναι σημαντικό.

Quote of the Day: A Large Part Of Virtue Consists In Good Habits

Ένα μεγάλο μέρος της αρετής συνίσταται σε καλές συνήθειες

Quote of the Day: The thing to wait on, to reach there in time for, is the moment in which people reveal themselves.

Το πράγμα να περιμένετε, να φτάσετε εκεί εγκαίρως, είναι η στιγμή στην οποία οι άνθρωποι αποκαλύπτονται.

τι είναι ένα κωνικό κούρεμα

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...

Ακολουθηστε:Δεν βρήκε αυτό που ψάχνατε;

Διαφήμιση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • 10 τρόποι για να την θαμπώσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
 • 10 Μοναδικοί τρόποι για να κάνει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Ειδική για αυτόν
 • Ρομαντικά μηνύματα της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου για αυτήν (φίλη ή σύζυγος)